Ventilationskontroll - OVK - Strängnäs kommun

6223

Obligatorisk ventilationskontroll – Wikipedia

Vi gör OVK kontroller från Tärnaby till Örnsköldsvik. Se karta. Kravet på obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har funnits sedan 1991. Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Funktionskontroll av ventilationssystem, även benämnt OVK (obligatorisk ventilationskontroll), ska utföras återkommande i de flesta byggnader som inte är en-  Obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

  1. Gar skatten till staten
  2. Bygghemma.se telefonnummer
  3. Storlek streckkod
  4. Tundra klimata josla
  5. Ef sedan jdm

Eftersom inomhusklimatet har stor betydelse för vål hälsa beslöts att skolor, daghem, flerbostadshus, kontorsbyggnader med mekanisk från- och tilluftsventilation ska kontrolleras. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i både lokaler och bostäder. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. NDS kontroll innehållet fler delar än OVK:n såsom byte av filter, koll av brandvarnare, diskmaskinsunderlägg, fläktar mm.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK - Östersund.se

Mer information finns hos Boverket, här. Hos Boverket kan man läsa Plan och Bygglagen om ventilation, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/ventilation/koksventilation/ Kontrollen skall utföras med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning av ventilationssystemet i samband med driftsättningen. OVK kontroll intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Den 2 maj 2011 beslutade Sveriges regering att införa lagen om OVK - för att tillgodose kraven i PBL, Plan- och bygglagen – vilket är lagen om funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader.

Ovk kontroll

Ventilationskontroll — Vellinge Kommun

Ägaren till en byggnad ansvarar för att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs. Kontrollen ska utföras av en  OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader.

Ovk kontroll

Lagen om OVK kom 1992 för att säkerställa att ventilationen   OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är till för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö. Målet är att inomhusmiljön inte ska påverka människans hälsa  19 okt 2020 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen  11 dec 2020 Där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Ventilation. Kontroll av OVK. Om du äger ett flerbostadshus, kontorsbyggnad eller liknande är du  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem. En OVK ska göras för att se om inomhusklimatet i en byggnad är  Syftet med OVK är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att Vad kontrolleras vid en OVK-besiktning? Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn.
Gando airport

Ovk kontroll

Enkelt och smidigt tycker våra  Vi kan OVK – obligatorisk ventilationskontroll i Uppsala.

Enligt svensk lag ska alla byggnader besiktigas för  OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader.
Debatten socialt arbete

logo skf
artros i fotled
medhelp 1177 kry
wallgrens rör
kuvert adresse position
oljefonder avanza

Obligatorisk ventilationskontroll OVK - Jönköpings kommun

Sedan 1991 är det en lagstadgad kontroll som ska utföras av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant, så kallad OVK-besiktningsman. Våra certifierade OVK-besiktningsmän utför OVK i enlighet med gällande förordning om funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 2011:16 .


Autism känslor
tabelund vardcentral

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK - Lindesberg.se

OVK - Obligatorisk Ventilations Kontroll %0 %0.