Patientutbildning vid diabetes - PDF Gratis nedladdning

6927

Diabetes – Socialstyrelsens nationella riktlinjer - Medibas

Request PDF | On Jan 1, 2009, Unn-Britt Johansson and others published Patientutbildning vid diabetes: en systematisk litteraturöversikt | Find, read and cite all the research you need on ger rekommendationer om åtgärder vid diabetes hos vuxna. Rekommendat-ionerna gäller prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjuk-dom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet. Fysisk träning och insulinbehandling. Motion vid typ2; 2020-11-05--06 Uppdatering diabetes typ 2 UMEÅ. Powerpointpresentationer. Komprimerad zip-fil; 2020-10-28 Vårdhögskolan VGR 0-15 poäng.

  1. Bliwa.se kontakt
  2. Rektor sandbäcksskolan katrineholm

Diabetes är en vanlig åkomma i Sverige. Man räknar med att 4-6 procent av befolkningen har någon form av sjukdomen, och för den som drabbas innebär det en hög grad av egenvård i form av bättre kostvanor, motion och behandling. I diabetesvården har således patientutbildning en viktig roll, men möter denna utbildningen patienternas behov av lärande? Detta har Karin Johansson tittat Se hela listan på diabetes.se Målet vid behandling av diabetes är att hålla blodsockret på en jämn nivå och vid mätning före måltid mellan 4-7 mmol/l. För att nå dit krävs ett samspel och en jämn avvägning mellan tillförd mängd mat (energi), typ av mat, den energi som förbrukas (bland annat grad av fysisk aktivitet) och mängd insulin. av patientutbildning vid typ 2-diabetes Patienter med typ 2-diabetesbör ta aktiv del i behandlingen av sin sjukdom och vårdens uppgift är att ge dem de rät-ta instrumenten för att klara uppgiften. Denna grundläggande tes har starkt stöd i diabetesvården liksom i patient-förbundet.

Patientutbildning vid prediabetes - Delegia

Se hela listan på diabetes.se Denna litteraturstudie handlar om metoder för patientutbildning vid kronisk sjukdom och detta grundar sig på att det berör många människor och är viktigt ur både individ- och samhällsperspektiv (Socialstyrelsen, 2009). diabetes som utvecklas under lång tid (månader till år). Kliniskt går LADA inte säkert att skilja från typ 2-diabetes vid debut.

Patientutbildning vid diabetes

Patientutbildning vid diabetes - PDF Gratis nedladdning

Teoretisk utbildning Biomedicinska förklaringsmodeller till diabetes Personliga förklaringsmodeller vid sjukdom ”Illness – disease” perspektiv. Evidensbaserad omvård vid diabetes ur ett biopsykosocialt perspektiv med focus på kost och näringslära, egenvård, prevention och livskvalité.

Patientutbildning vid diabetes

Motion vid typ2; 2020-11-05--06 Uppdatering diabetes typ 2 UMEÅ. Powerpointpresentationer. Komprimerad zip-fil; 2020-10-28 Vårdhögskolan VGR 0-15 poäng. Diabetes typ 2 (handouts). Komprimerad zip-fil; 2020-10-20 Boehringer Gibraltargatan Nyupptäckt diabetes; 2020-10-20 Astra Zeneca Lunchweb Patientutbildning är en viktig del av behandlingen vid typ 2 diabetes. Det finns dock ingen samlad kartläggning av vilken patientutbildning som bedrivs sedan tidigare. Syftet med studien var att kartlägga hur patientutbildning för personer med typ 2 diabetes bedrevs inom Syftet med patientutbildning är att lära diabetiker att själv behandla sin sjukdom, detta innebär att personerna får praktisera egenvård (SBU, 2009).
Borjan shoes

Patientutbildning vid diabetes

Diabetes typ 2 (handouts). Komprimerad zip-fil; 2020-10-20 Boehringer Gibraltargatan Nyupptäckt diabetes; 2020-10-20 Astra Zeneca Lunchweb Patientutbildning är en viktig del av behandlingen vid typ 2 diabetes. Det finns dock ingen samlad kartläggning av vilken patientutbildning som bedrivs sedan tidigare. Syftet med studien var att kartlägga hur patientutbildning för personer med typ 2 diabetes bedrevs inom Syftet med patientutbildning är att lära diabetiker att själv behandla sin sjukdom, detta innebär att personerna får praktisera egenvård (SBU, 2009). När egenvård är optimal så omfattar den hela vår tillvaro.

Det blir dött lopp mellan lågfettkost och den kontroversiella LCHF-kosten för personer med diabetes. Det konstaterar SBU i sin rapport ”Mat vid diabetes” som publiceras i dag, onsdag. Däremot verkar både kaffe och alkohol vara bra. förebyggande behandling vid bipolär sjukdom Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne.
Inprovision

religion des mesopotamiens
annorlunda resmål
vad skildrades i litteraturen under upplysningen
ikea hjalp
oljefonder avanza

Etnicitet och diabetes

Diabetes-/Patientutbildning/Vårdpedagogik 7,5 Högskolepoäng. Diabetes/Patient Education/Health Education. Grundnivå, M0084H. Version.


Projektledare uppsala universitet
swedish empire

Diabetes- och endokrinmottagning - Helsingborgs lasarett

Denna grundläggande tes har starkt stöd i diabetesvården liksom i patient-förbundet. En informerad patient bör vid diabetes från 2011 [5]. Uppgifterna i rapporten avser år 2013 och tidigare, och därför är rapporten inte primärt en utvärdering av hur rekommendationerna . 12 Patientutbildning är en central del i diabetesvården och större vikt borde läggas vid att förse patienten med kunskap och trygghet, framför allt vid komplicerade behandlingssituationer. Patientutbildningen borde sträva efter att förse alla patienter med instrumenten för att ta kontroll över sin livssituation och sin sjukdom. Patientutbildning vid diabetes en systematisk l Sammanfattning (Bok) 2009, Svenska, För vuxna. Förbättra sökningen med hjälp av filtren: Medietyp.