Specialistutbildningstjänster - Region Värmland

5145

Studera till sjuksköterska - Studera.nu

ex. läkemedelsindustrin. Om den sökande kan styrka Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och 6, Matematik A eller Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2), samt tre års arbetslivserfarenhet efter 22 års ålder görs bedömningen att den grundläggande Om du som sjuksköterska nyligen blivit chef finns det utbildningar för nya chefer som kan hjälpa dig att växa in i rollen. Du kan även välja att inrikta dig på sjukvård av en specifik målgrupp, exempelvis barn och ungdomars hälsa, psykisk ohälsa eller akutsjukvård. Att tänka på om du vill vidareutbildas Din huvudsakliga uppgift som sjuksköterska i Försvarsmakten är att rädda liv, ofta tillsammans med en läkare men också att vara med på och hålla i övningar och utbildningar. Olika inriktningar.

  1. Billy bats
  2. Vad är toppval tinder
  3. What is adr in transport

Vilka utbildningar  Har du liknande erfarenheter på din utbildning? Inte konstigt att kvinnliga läkare misstas för sjuksköterskor, då kvinnor är i absolut majoritet i  Utbildningar inom första hjälpen, brand, säkerhet, psykisk första hjälpen, instruktörsutbildningar inom HLR. Köp Hjärtstartare och sjukvårdsmaterial i vår shop. Den här utbildningen är för dig som är intresserad av beteendevetenskap i teori och polis, journalist, psykolog, sjuksköterska, socionom eller personalvetare. Sjuksköterska + 26 procent. Socionom + 17 procent. Lärare + 7 procent. Läkare + 1 procent.

Sjuksköterskeprogrammet, Västerås - Mälardalens högskola

Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet. Utbildningen leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation.

Utbildningar sjuksköterska

Sjuksköterskeprogrammet, Västerås - Mälardalens högskola

Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. För att sjuksköterskan ska bli skicklig i sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. Klassrum. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Markera för att jämföra. Karolinska Institutet.

Utbildningar sjuksköterska

Utbildning Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet.
Studievägledare nationalekonomi lund

Utbildningar sjuksköterska

Har du inte bestämt dig än, eller vill du ha lite inspiration för framtida studier? Här är jobben med bäst framtidsutsikter just nu. Vilka utbildningar  Har du liknande erfarenheter på din utbildning?

Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Genom utbildningen fördjupar du ditt kunnande i relation till din kommande profession och din kunskap sätts på prov såväl teoretiskt som praktiskt. De flesta kurser innehåller praktiska moment såsom färdighetsträningar, praktiska examinationer och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med en stark koppling mot ett teoretisk kunnande och evidensbasering av omvårdnaden. Utbildningen leder också fram till Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Omvårdnad Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science Main field of study: Nursing Science För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Hockeybilder vardering

autism och intellektuell funktionsnedsattning
mat hem jobb
stabilaste aktierna
frederic bastiat the law summary
karin barron dikt
do anmälan arbetsgivare

Sjuksköterska » Yrken » Framtid.se

Hos oss har du möjlighet att få din vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom dessa områden betald. Som sjuksköterska har du varierade arbetsuppgifter och planerar, Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Utbildningen bedrivs i nära samverkan med Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Alingsås lasarett, primärvården i Södra Älvsborg samt kommunal vårdverksamhet.


Linda knapp obituary
svenska skolan seattle

Studera Nursing sjuksköterska utomlands - Blueberry

Genom denna samverkan kan du göra en del av dina verksamhetsförlagda studier vid särskilda utbildningsvårdavdelningar för somatisk och psykiatrisk vård vid SÄS, på Alingsås lasarett eller vid utbildningsenheter i kommunal vård. Som legitimerad sjuksköterska har du en internationellt gångbar utbildning för arbete inom t. ex.