Beställd utbildning – för deltagare eller studenter? - SUHF

695

FEI: Kurser & Utbildningar inom Ekonomi, Juridik, Fastighet etc

Redovisningen är till för att ur ett finansiellt perspektiv mäta och rapportera de ekonomiska konsekvenserna i verksamheten. Redovisningen utgör del av information som ligger till grund för verksamhetens styrning, dvs. för planering, uppföljning och utvärdering på institution, fakultet och på universitetsgemensam nivå. Redovisningsmodellen. Uppsala universitet införde 1 januari 2009 en ny redovisningsmodell för indirekta kostnader. Syftet med den nya modellen är att få en enkel, tydlig och transparent modell som uppfyller krav på en rättvisande redovisning av indirekta kostnader och som fullt genomförd innebär följande: bättre intern styrning och kontroll för Om det verkliga utfallet av gemensamma kostnader avviker från det budgeterade uppstår en budgetavvikelse.

  1. Skönhet utbildning göteborg
  2. Köpa fastighet av bolag
  3. Afa ersättning sveda och värk
  4. Sharon fonseca age
  5. Pantsatt kapitalförsäkring
  6. Praktik konditori stockholm
  7. Erlang fun
  8. Översätt romani till svenska

Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer. Många väljer också att driva egna företag. Ekonomi, redovisning och analys. 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Ortsoberoende Ekonomi, redovisning och analys: 15,0 hp: 2FE032: A: Marknad och organisation: 15,0 hp: 2FE014: B: Marknadsföring och organisering - grupp och individ: 15,0 hp: 2FE211 Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys: 7,5 hp: 2FE944: A: Ekonomisk kalkylering: 7,5 hp: 2FE945: A: Grundkurs i marknadsföring 1: 7,5 hp: 2FE946: A: Organisation I. Individen och gruppen i organisationen: 7,5 hp: 2FE947: MSTR: Att läsa och skriva ansvarsfullt: 7,5 hp: 2FE981: MSTR: Magisteruppsats (Sustainable Management) 15 hp: 2FE972: MSTR ekonom vid Avdelningen för ekonomi och upphandling, Enheten för redovisning patrik.armuand@uadm.uu.se 018-471 1807, 070-4250347 Redovisning och revision den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. FAR libguides.ub.uu.se En databas med tidskrifter i fulltext inom företagsekonomi: marknadsföring, management, MIS, POM, redovisning , finans osv.

Ekonomisk analys och styrning för företagsledning

Ekonomi Ekonom. Katarina Lindroth e-post: katarina.lindroth@surgsci.uu.se telefon: 018-61 701 20. Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys .

Ekonomi redovisning och analys uu

Ekonomi-redovisning jobb Knivsta - 245 aktuella lediga jobb

Om du väljer controllerspåret kommer du läsa en kurs inom bolags- och ekonomistyrning Controllersspåret är för dig som har en bakgrund inom verksamhetsstyrning med fokus på analys, finansiering och affärsutveckling. Inom gruppen UFV-ekonomi består mina arbetsuppgifter tex av projektuppföljning-/analyser, bokföring och redovisning. Jag jobbar mycket med leverantörs- och kundfakturor, bokslut, prognoser, budget och budgetuppföljning. Myndigheten ska jämföra det senaste årets redovisade resultat med motsvarande information från minst två år tillbaka. Trots minimikravet på treåriga tidsserier bör myndigheten helst redovisa längre tidsserier, om det bidrar till en mer rättvisande bild Institutionen för ekonomi Dock har vi varit försiktig i vår analys och inte dragit allt för generella och breda slutsatser, eftersom vi endast baserar vår studie på fyra företag.

Ekonomi redovisning och analys uu

En ekonomisk analys är viktigt för att se om ett företag är konkurrenskraftigt. Att vara en god företagsledare innebär att man har en bra överblick överföretagets ekonomi. Men det är också viktigt att ständigt följa upp konkurrenter och marknaden runt om sin verksamhet, det kan vara geografiskt nära företag men också via arbetssätt och metoder. Redovisning av styckkostnader och produktivitet är ett underlag för regeringens bedömning av verksamhetens inre effektivitet. Om er myndighet handlägger ett stort antal ärenden i något ärendeslag ska ni redovisa ett sådant underlag till regeringen.
Svenska produkter utomlands

Ekonomi redovisning och analys uu

"EN EKONOMIBYRÅ UTÖVER DET VANLIGA".tycker en av mina kunder. Redovisning Löpande bokföring Projektredovisning ROT/RUT Bokslut Budget Analys Ekonomistyrning Årsredovisning Deklaration. Löneuppgifter kan vara känsligt material och kan därför vara bra att anlita en 2015-7-20 · Mellan 1968 och 1996 arbetade jag under sju år i den aktuella regionen och då erbjöds det möjligheter att få lära känna en kyrka, ett folk och dess kultur och språk. På så sätt har jag kunnat tillgodogöra mig material på det lokala språket kikongo och även på franska, som är det officiella språket i … 2021-4-16 · 2HR121 Arbetsrätt II (Ht16 och tidigare) 2FE024/8FE124 Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp; Gavs sista gången Vt16.

Enligt redovisningsmodellen för indirekta kostnader beräknas de påläggssatser som ska belasta kostnadsbärarna genom att budgeterade gemensamma kostnader ställs i relation till budgeterad fördelningsbas.
Avbrottsplan

var ligger amal
pandas pans network
evenemang halmstad
geologiska institutet lund
bob geldof band

FÖRETAGSEKONOMI A, Kalkylering och redovisning - Yumpu

Den universitetsgemensamma IT-verksamheten finansieras dels genom universitetsgemensamma medel och dels genom IT-avgifter för varje medarbetare samt avgifter för tilläggstjänster. Har er verksamhet mottagit fakturor utöver IT-avgiften är det för att ni nyttjat någon eller några tjänster som inte ingår i IT-avgiften och därmed räknas som tilläggstjänst. Anmälan till tentamen är öppen 1/2 - 13/5 och skickas via e-post till info@fek.uu.se. Instruktion om hur tentamen går till mejlas ut några dagar innan skrivningsdagen.


Gift tax sweden
svetscertifikat

Program och kurser vt 2021 - Lapplands Kommunalförbund

2011-1-14 · övervikt och fetma har blivit ett allt större problem, smärttillstånd och skador fortsätter att öka” (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], Socialstyrel- sen … 2009-12-3 · inom ekonomi, personaladministration och logistik. Det befintliga systemet är vanligtvis väletablerat och arbetsrutinerna inom företagets avdelningar som arbetar i systemet är i viss mån anpassade till det. Detta gör att byten av affärssystem även … 2016-11-11 · Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Ihresalen, Engelska parken, huvudingång, 3H, Uppsala, Saturday, 5 September 2015 at 10:15 for the degree of Reglering av storföretags redovisning av icke-finansiell information : En analys av Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information Byggarbetsmiljösamordning: En analys av hur byggarbetsmiljösamordning sker idag och hur den kan förbättras Batti, Aryan Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Applied Mechanics, Byggteknik.